Att skapa trygghet.


Ett av människors grundläggande behov är att känna trygghet. Utan det kan man t.ex. inte sova. För att vi ska känna oss trygga i en krissituatiom behöver vi information om vad som hänt och när det förväntas gå över.  Vi behöver kunna kommunicera med anhöriga och höra att de är okej.

Lyssna på radions P4. Se till att rätt frekvens är nedskriven eller finns inställd i förväg. Skaffa en vevradio, solcellsradio, batteriradio eller sätt dig i bilen och använd bilstereon.
Var källkritisk och sprid inte rykten. Om det finns ström och sociala medier fungerar är det lätt att felaktig information om händelsen förekommer.
Skaffa en powerbank eller solcellsladdare till mobilen. Mobilnätet klarar sig bara några timmar utan ström eftersom basstationernas reservbatterier tar slut. Men fram tills dess kan det gå att använda. Det kan också finnas funktioner i mobilen som är användbara även utan mobilnät/wifi.
Behåll din fasta telefon. Telefonnätet ska fungera även om elnätet är utslaget. Det förutsätter dock att telefonväxlarna får ström från reservaggregat och att lutledningarna inet blivit skadade. IP-telefoni fungerar inte vid strömavbrott.
Grannsamverka. Lär känna dina grannar i förväg, så behöver du inte vara lika orolig att de ska överfalla dig och stjäla din mat i en krissituation. Det är också lägre motstånd att ringa på och låna något du är i behov av.