Hygien och första hjälpen


Det är viktigt att sköta sin hygien även under en krissituation. Du kanske inte måste duscha varje dag, manikyrera naglarna och raka benen, men saker som handhygien är extra viktigt om det inte finns rinnande vatten.
Matförgiftning och andra sjukdomar kan bli mycket problematiska under såna förhållanden.

Skaffa våtservetter. Smidigt för att rengöra händerna och kan även användas för att tvätta sig under armarna och i underlivet.
Sätt en kraftig plastpåse i toaletten. Knyt ihop den när du uträttat dina behov och stoppa i en sopsäck som du förvarar utomhus. Även om du hämtar vatten i sjön för att spola i toaletten, får du vara beredd på att avloppssystemet kan sluta fungerar när inte pumparna får ström.
Se över husapoteket. Se till att det finns en ordentlig första hjälpen-låda med värktabletter.