Vattenreningstabletter, -lösning och pulver. UV-rening