Även ett välfungerande samhälle kan ibland drabbas av otjänligt vatten: Östersund 2010, Kalmar 2013, Helsingborg 2013. Har man då någon typ av vattenreningsprodukt hemma kan man känna sig lite mer förberedd. Vid strömavbrott kan det hända att man inte får fram något vatten alls ur kommunala ledningar / egen brunn. Vet man om det i förväg, kan man tappa upp vatten i lämpliga behållare. Många i Östersund har fortfarande hälsoproblem mer än tre år efter att vattnet förorenades (DN 30/5).

Kemisk vattenrening
UV-rening, vattenreningstabletter, -pulver, och -lösning
Vattenfilter
filterflaskor, filtersugrör. slangfilter, stationära filter
Vattenbehållare
Vattendunkar, vattenflaskor, vattensäckar, mm