WHO rekommenderar FFP2- eller FFP3-masker för att skydda sig mot smittor som sprids via aerosoler.